Privacy en Cookie Statement

ABFAB Online Business Management neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dit Privacy en Cookie Statement is speciaal opgesteld om je te informeren over de waarborgen van ABFAB Online Business Management bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens

ABFAB Online Business Management kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten bij ABFAB Online Business Management afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. ABFAB Online Business Management kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Contactgegevens

ABFAB Online Business Management gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt ABFAB Online Business Management jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van ABFAB Online Business Management. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van ABFAB Online Business Management en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt ABFAB Online Business Management jouw contactgegevens toe aan lijsten die zij aanlegt per afzonderlijke online marketing actie. Voor iedere aparte marketing actie geldt een aparte duur en frequentie van verzending. ABFAB Online Business Management informeert je hierover. In iedere marketing actie is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.

 

GDPR / AVG

Op de website van ABFAB Online Business Management (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

 

Betaalgegevens

ABFAB Online Business Management gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

ABFAB Online Business Management kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 

Dienstverleners

ABFAB Online Business Management deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ABFAB Online Business Management correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit ABFAB Online Business Management een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ABFAB Online Business Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt ABFAB Online Business Management jouw persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Overheidsinstanties

Op verzoek van overheidsinstanties zal ABFAB Online Business Management de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

ABFAB Online Business Management maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In de cookiebanner kan jij aangeven voor het gebruik van welke cookies op de Website jij toestemming geeft. De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 

Noodzakelijke cookies

ABFAB Online Business Management maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen ons de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.

Noodzakelijke cookies die wij hanteren zijn cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen). Daarnaast heeft de Website cookies die de door jou gekozen instelling voor de Website opslaan. Nadat jij eenmalig jouw gewenste instelling hebt aangegeven, wordt door deze cookies de Website voortaan volgens die instelling aan jou getoond. Ten slotte bevat de Websitecookies die jouw surfgedrag op de Website volgen.

 

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ABFAB Online Business Management te analyseren hoe jij de Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

ABFAB Online Business Management maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. ABFAB Online Business Management krijgt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan ABFAB Online Business Management de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Lees hier over het specifieke privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. ABFAB Online Business Management heeft hier geen invloed op. ABFAB Online Business Management heeft Google geen toestemming gegeven om de via de Academie verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte is een cookie van Google Analytics geplaatst op de Website om verzoeksnelheid te vertragen.

 

Marketingcookies

Op de Website staan cookies en pixels van Facebook. Deze registreren dat jij de Website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook advertenties van ABFAB Online Business Management worden weergegeven.

De Website heeft ook cookies en pixels van YouTube. Deze registreren een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe jij YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. Daarnaast schatten deze de bandbreedte van gebruikers op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. Ten slotte wordt een unieke ID geregistreerd om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube jij hebt gezien.

 

Cookies voor sociale netwerken

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken verder door te sturen en weer te geven.

 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. ABFAB Online Business Management draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

ABFAB Online Business Management bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor ABFAB Online Business Management jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt ABFAB Online Business Management jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar caroline@janpieterkeller.com. ABFAB Online Business Management zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

ABFAB Online Business Management neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ABFAB Online Business Management heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door ABFAB Online Business Management of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ABFAB Online Business Management verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via caroline@janpieterkeller.com.

https://janpieterkeller.com is een website van ABFAB Online Business Management. De Academie is als volgt te bereiken:

Adres: Musselweg 154, 9584 AJ Mussel
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 58826645

Telefoon: +31 (0)6 526 526 99

E-mailadres: caroline@janpieterkeller.com

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ABFAB Online Business Management, verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via
caroline@janpieterkeller.com. ABFAB Online Business Management zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

ABFAB Online Business Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.